OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieparcie informuje, że szkoła od drugiego półrocza roku szkolnego 2019/2020 zapewnia uczniom opiekę stomatologiczną. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizowane będą w gabinecie stomatologicznym:

Urszula Łapawa Prywatna Praktyka Stomatologiczna

ul. Rawicka 43 63-910 Miejska Górka

W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką stomatologiczną, proszę o złożenie “sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych odpowiednio do świadczeniobiorcy realizującego opiekę.