17 września 2022

17 września – Rocznica Zbrodni Katyńskiej
17 września 2022 r. Szkoła Podstawowa w Nieparcie wzięła udział w gminnych obchodach upamiętniających  82. Rocznicę  Zbrodni Katyńskiej. Uroczysta Msza Św. w intencji ofiar katyńskich odbyła się na cmentarzu w Pudliszkach. Obecny  był na niej również poczet sztandarowy naszej szkoły, która po nadaniu imienia w czerwcu 2022 r. otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nieparcie. Warto podkreślić, że była to pierwsza ważna pozaszkolna uroczystość, w której ów poczet sztandarowy uczestniczył.