Zarząd Rady Rodziców

Monika Strugała- przewodnicząca

Karolina Maćkowiak- zastępca przewodniczącej

Katarzyna Mrugalska- członek

Daria Bogdańska- członek

Milena Balcerowiak – Bartkowiak – skarbnikRada Rodziców posiada nowy rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych:

45 8669 0001 2003 1697 0001 w BS we Wschowie