Dyrektor Szkoły

 • matematyka
 • Chemia
 • informatyka

Wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna

 • Geografia
 • Wychowanie przedszkolne
 • Przyroda
 • Biologia
 • Technika

Język niemiecki

 • Wychowanie przedszkolne
 • Wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

 • Plastyka
 • Muzyka
 • Historia
 • WOS
 • Biblioteka

Język polski

 • Język polski
 • Religia
 • Wychowanie wczesnoszkolne
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa