Dyrektor Szkoły

 • Wicedyrektor Szkoły
 • Chemia

Wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Przyroda
 • Biologia
 • Technika

Język niemiecki

 • Fizyka
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Pedagog
 • Plastyka

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

 • Plastyka
 • Muzyka
 • Historia
 • WOS
 • Biblioteka

Język polski

 • Język polski
 • Religia
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa