Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nieparcie

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nieparcie

W dniu 18.10.2023r. o godz.9.00 Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  w Nieparcie, otworzyła oferty dotyczące ,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego’’.

W sekretariacie szkoły złożono dwie oferty, które zostały sprawdzone pod względem formalnym. Komisja stwierdziła, że obie oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu Dyrektora Szkoły  i zostały zakwalifikowane do II etapu naboru.

Dwóch kandydatów zakwalifikowano do II etapu naboru. Zostaną Oni poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nieparcie

Lucyna Grzesiak