Konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

KRUS zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do     udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na  wsi mamy – upadkom zapobiegamy”,   który    przybliża    zagrożenia    wypadkowe   w    gospodarstwach

  / dotyczy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS w wieku szkolnym  6 – 14 lat / .

Kurs oraz zasady przyznawania nagród dostępne są na stronie internetowej Kasy https://prewencja.krus.gov.pl/

          Spośród przesłanych zgłoszeń do 30.09.2020 r.  wylosowanych zostanie 100 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe w postaci „hulajnogi”.

          Program w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

            Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu e-learningowego  oraz formularz zgłoszeniowy należy przesłać do CENTRALI KRUS na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl