Maj – rocznica pięknych serc!

Maj – rocznica pięknych serc!
Maj- rocznica wielkich myśli!
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają ci, co przyszli
Choć przeminął dawno wiek,
Dawne hasła się zmieniły,
Orzeł począł nowy bieg,
Lecz z przeszłości czerpał siły.
Jesteśmy Polakami.  Jesteśmy  dumni ze swojej historii i dokonań naszych przodków.
MAJOWE ŚWIĘTA UCZCILIŚMY WIERSZEM I PIOSENKĄ…
Pozdrawiamy patriotycznie i życzymy słonecznej „Majówki”.