Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum popularyzacji, Edukacji i Innowacji w Krobi