PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 26.03.2021 o oddziale przedszkolnym „Misiaki” odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. W tym roku z uwagi na sytuację zagrożenia epidemiologicznego ograniczyliśmy się do uroczystości w wąskim gronie przedszkolaków, wychowawcy oraz Pani Dyrektor. Mimo to panowała odświętna atmosfera. Dzieci zaprezentowały się przed Panią Dyrektor z wierszykami i piosenkami, przez co udowodniły ,że są prawdziwymi przedszkolakami. Pani dyrektor dokonała aktu pasowania symbolicznym ołówkiem. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale i upominki. Po uroczystości wszyscy razem zasiedli do stołów do słodkiego poczęstunku.