Pasowanie na ucznia klasy I

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. Dzieci prezentowały swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Następne składały ślubowanie: „godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, być dobrymi Polakami”. Po czym nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na ucznia. Pani dyrektor, ogromnym ołówkiem, pasowała każde dziecko na ucznia SP w Nieparcie. To wydarzenie miało miejsce w naszej szkole dnia 13 listopada 2019r. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki i słodkości.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej przedstawili to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.  Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały “egzamin pierwszoklasisty”.

Po części oficjalnej był słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.