Przyszły Patron Szkoły

Przyszły Patron – „Powstańcy Wielkopolsce”

Szkole Podstawowej w Nieparcie zostanie nadane zaszczytne imię „Powstańców Wielkopolskich”. Jest to o tyle ważne, że dzień rozpoczęcia walk, czyli  27 grudnia został ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej świętem państwowym –  Narodowym Dniem Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego.

W ramach uczczenia bohaterskiej walki naszych pradziadów o wolność i przyłączenia Wielkopolski do odradzającego się w 1918 r. państwa polskiego oraz przygotowań do nadania imienia, w szkole zorganizowano szereg uroczystości. Panie Janina Porożyńska i Aleksandra Sarbinowska na godzinach wychowawczych przybliżyły uczniom historię walk powstańczych oraz zaangażowały dzieci w akcję wykonywania rozetek. Pani Magdalena Ratajczak zorganizowała konkurs, w którym młodzież musiała wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji nt. działań powstańczych w powiecie rawickim. Ostatnim przedsięwzięciem było przygotowanie Dnia Patriotycznego pod kierunkiem pań Magdaleny Szwarczyńskiej i Magdaleny Ratajczak. Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w dwóch konkursach. Pierwszy dotyczył zaśpiewania przez całą klasę wybranej pieśni patriotycznej a drugi wykonania plakatu upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie. W muzycznej części bezkonkurencyjna okazała się kl. 8a, natomiast kunszt plastyczny pokazali uczniowie kl. 5. Wysiłek wszystkich zaangażowanych uczniów został nagrodzony.