Rocznica powstania w getcie warszawskim.

19 kwietnia obchodzona była 81 rocznica powstania w getcie warszawskim. Uczniowie kl. 7 włączyli się w akcję “Żonkile”.