SEMESTR ŚWIATŁO – REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania dla klas 5 – 8 szkoły podstawowej do dnia 27 lutego wydłużony został termin rekrutacji dla uczniów na sem. ŚWIATŁO na zajęcia w Małym Koperniku do dnia 11 marca 2022r.