Wniosek o stypendium szkolne

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje                  o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia.

Wnioski wraz z pełną dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2019r. do 16.09.2019r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi. Kryterium dochodowe na członka rodziny nie może przekraczać528,00 zł netto. Należy wykazać dochody netto za miesiąc sierpień 2019r. (czyli m-c poprzedzający składanie wniosku).

Poniżej znajduje się wniosek do pobrania.