Rekrutacja nauczycieli na szkolenia w semestrze MASZYNY PROSTE w ramach projektu “Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie…”