Zarząd Rady Rodziców

Patrycja Chudziak- przewodnicząca

Karolina Maćkowiak- zastępca przewodniczącej

Katarzyna Mrugalska- członek

Monika Strugała- członek

Milena Bartkowiak – skarbnikRada Rodziców posiada nowy rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych:

45 8669 0001 2003 1697 0001 w BS we Wschowie