Zarząd Rady Rodziców

Edyta Kłakulak – przewodniczaca

Danuta Moderska – zastępca przewodniczącej

Sylwia Kwiecińska – członek

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Katarzyna Naskręt – Dorsz – przewodnicząca

Maria Walkowiak – członek

Patrycja Chudziak – członek

Rada Rodziców posiada nowy rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych:

45 8669 0001 2003 1697 0001 w BS we Wschowie