DZIEŃ PATRONA

Obchody Dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich

w Nieparcie

Dnia 14 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nieparcie obchodzony był Dzień Patrona. Wśród gości obecnych na uroczystości byli: p. Karol Skrzypczak – burmistrz Miejskiej Górki, p. Maria Antkowiak – kierownik CUW w Miejskiej Górce, p. Łukasz Burkiewicz – kierownik CUW w Krobi, radne p. Genowefa Skrobała i p. Barbara Walkowiak, przedstawiciele Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo-Niepart p. Renata Szulc, p. Grzegorz Jesiak, p. Maciej Jakubczak, sołtys wsi Gogolewo p. Adam Franciszczak, Rada Rodziców oraz dyrektorzy szkół i poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich.

Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Nieparcie, skąd następnie udano się na cmentarz, aby złożyć hołd Powstańcom Wielkopolskim. W imieniu społeczności szkolnej wiązankę złożyła dyrektor p. Lucyna Grzesiak. Po oficjalnej części uczniowie i goście wzięli udział w akademii, podczas której przypomniano okoliczności wybuchu powstania oraz działania zbrojne na ziemi miejskogóreckiej i krobskiej. Uczniowie szkoły podstawowej upamiętnili heroiczną walkę Wielkopolan w koncercie wykonując dawne i współczesne utwory o tematyce patriotycznej. Pieśni i piosenki przybliżyły zgromadzonym klimat minionych lat i stały się wstępem do Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

M. Ratajczak