Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieparcie

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieparcie

W dniu 18.02.2022r. o godz.9.00 Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieparcie, otworzyła oferty dotyczące ,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego’’.

W sekretariacie szkoły złożono dwie oferty, które zostały sprawdzone pod względem formalnym. Komisja stwierdziła, że obie oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu Dyrektora Szkoły  i zostały zakwalifikowane do II etapu naboru.

Dwóch kandydatów zakwalifikowano do II etapu naboru. Zostaną Oni poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieparcie

Dominika Stróżyk