Lekcja otwarta

Dnia 22 lutego 2020. uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Nieparcie wzięli udział w nietypowej lekcji  zorganizowanej przez nauczycielki, panie: Lucynę Grzesiak, Lucynę Lewandowicz i Marię Górską. Dzięki szkoleniom, które odbyły się w Lokalnym  Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi nauczycielki zaprezentowały uczniom w praktyczny sposób nabyte umiejętności realizacji eksperymentów, zawartych w podstawie programowej. Uczniowie mieli możliwość wykonania różnorodnych eksperymentów matematycznych i przyrodniczych dotyczących między innymi źródeł energii odnawialnej oraz poznania maszyn służących do wytwarzania tejże energii. Na zajęciach wykorzystano innowacyjne narzędzia i metody, które angażowały wszystkich uczniów i dostarczyły niezapomnianych wrażeń i  kreatywnych pomysłów na ciekawe lekcje.

Maria Górska