NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEPARCIE

NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIEPARCIE

11 czerwca 2022 r. odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Nieparcie. Patronem szkoły zostali Powstańcy Wielkopolscy.

Jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia – nadania naszej szkole im. Powstańców Wielkopolskich i ofiarowania sztandaru. Nadać szkole imię – to niejako ustalić jej tożsamość, przyjąć wartości ważniejsze od innych, podkreślić kierunek działań dydaktyczno-wychowawczych – mówiła Dominika Stróżyk,  dyrektor szkoły. –  Nasuwa się może pytanie , dlaczego Powstańcy Wielkopolscy i jak sprostać takiemu wyzwaniu, by godnie reprezentować takiego właśnie Patrona? (…)Wybór patrona to hołd nas, współcześnie żyjących, oddany tym, którzy na szali położyli własne życie, życie w imię wolności.

Na uroczystość przybyło wielu gości, wśród których znaleźli się: Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu w Kancelarii Rady Ministrów, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, Ewa Marczyńka-Siepka – Wizytator Delegatury w Lesznie, Karol Skrzypczak – Burmistrz Miejskiej Górki,  Łukasz Kubiak – Burmistrz Krobi, Mariusz Duda – Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi, Tadeusz Musiał – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Ewa Dopierała – Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Krobi, Anna Sobieraj –Sekretarz Koła, samorządowcy, radni. Obecne były delegacje szkół wraz z pocztami sztandarowymi  oraz poczty sztandarowe szkół z Bodzewa (Gmina Piaski) i Skoraszewic (Gmina Pępowo) noszących imię Powstańców Wielkopolskich..

Ceremonię rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nieparcie, którą celebrował ksiądz proboszcz Józef Dutkowiak. Bezpośrednio po mszy społeczność szkoły oraz goście udali się na cmentarz w Nieparcie, by złożyć wieńce i kwiaty przy grobie Powstańców Wielkopolskich. Oficjalna część uroczystości miała miejsce na placu przy Szkole Podstawowej w Gostkowie. Warto nadmienić, iż Szkoła Podstawowa w Nieparcie  prowadzona jest przez  związek dwóch gmin (Krobia i Miejska Górka) – Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart. Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach szkolnych – w Nieparcie (Gmina Krobia) i Gostkowie (Gmina Miejska Górka). Wyjątkowość edukacyjnego związku podkreślali w swoich przemówieniach przedstawiciele obu samorządów.

Akta nadania imienia odczytał Przewodniczacy Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo-Niepart, Sebastian Czwojda, w obecności Przewodniczącej Zarządu Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo-Niepart, Marii Antkowiak. Uchwała o nadaniu imienia została przekazana  dyrektor Dominice Stróżyk. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie  przez przedstawicieli rady rodziców sztandaru dyrektor szkoły, która następnie przekazała proporzec uczniom – szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Po prezentacji sztandaru nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów, którzy zobowiązali się dbać o honor i dobre imię szkoły.

W tym ważnym dla lokalnej społeczności dniu Kapituła Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego przyznała Szkole Podstawowej w Nieparcie Odznakę Honorową „Wierni Tradycji”. Odznakę tę wręczył dyrektor szkoły Prezes Zarządu Głównego, Tadeusz Musiał, w towarzystwie Prezesa Zarządu Oddziału  Wielkopolskiego, Wawrzyńca Wierzejewskiego. Wręczając odznakę, Tadeusz Musiał podziękował społeczności szkolnej za kontynuację historycznej drogi, jaką wyznaczyli Powstańcy Wielkopolscy. Nadanie imienia szkole to święto, które zapamiętamy na długo.

Aleksandra Sarbinowska