NOC FILMOWA I ANDRZEJKI KLASY 5

Dnia 19 listopada 2021 roku klasa V uczestniczyła w Andrzejkach klasowych. Wspólnie z wychowawcą podczas Andrzejek bawiliśmy się podczas zabawy, wróżyliśmy, ustawiając buty, laliśmy wosk. W roli DJ klasowego sprawdził się Antek. Podczas przerw w zabawie oglądaliśmy figury, które wylaliśmy z wosku. Jedną z zabaw były podchody po szkole w ciemnościach. Drużyny mogły używać tylko latarek, rozwiązując zadania na stacjach.
Po zjedzonej kolacji przez godzinę jeszcze tańczyliśmy, następnie zrobiliśmy sobie filmowy wieczór.