Pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019 już za nami.

22 lutego pani dyrektor Dominika Stróżyk podczas apelu podsumowała osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Dyplomy oraz pamiątkowe słoniki na szczęście otrzymali ci, którzy mogą  pochwalić się zarówno bardzo wysokimi średnimi ocen jak i wzorowymi lub bardzo dobrymi ocenami z zachowania.

W Szkole Podstawowej są to:

Hanna Ratajczak kl. VI

Aleksandra Stróżyk kl. VI

Tobiasz Konury kl. VI

Magdalena Pągowska kl. Va

Daria Walkowiak kl. VI

Adrianna Chudziak kl. VI

Oliwia Jańczak kl. IV

Wiktoria Jarus kl. Vb

Klaudia Poprawska kl. Vb

Julia Wleklik kl. Vb

Julia Konczewicz kl. VII

Maja Andersch kl.Va

Wiktor Gottschling kl. IV

Maciej Markowski kl. VI

Klaudia Murawa kl. Va

Katarzyna Śmierzchała kl. VI

Weronika Jankowiak kl. VIII

Adrian Szczęsny kl. IV

Marcin Jakubowski kl. IV

Blanka Jańczak kl. Vb

Wojciech Strugała kl. Va

W Gimnazjum:

Kamil Biegała,

Julia Śmierzchała,

Jagoda Markowska

Wyróżnienie zostali także uczniowie ze 100% frekwencją:

Filip Roszak – kl.I SP

Marcel Dawidziak – kl. I SP

Natalia Bela – kl. II SP

Oliwia Berek – kl. II SP

Marta Faustyniak – kl. IV SP

Paweł Giezek – kl. IV SP

Wiktor Gottschling – kl. IV SP

Sebastian Szymkowiak – kl. V a

Szymon Huchrak – kl. Vb

Krzysztof Śmierzchała – kl. Vb

Tobiasz Gottschling – kl. VI

Mikołaj Poprawski – kl. VI

Katarzyna Śmierzchała – kl. VI

Julia Konczewicz – kl. VII

Oliwia Radoła – kl. VII

Wiktoria Szafraniak – kl. VII

Marlena Zawada – kl. VII

Julia Śmierzchała – kl. III gimnazjum

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.