Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia mija 104 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Społeczność szkolna, aby uczcić pamięć bohaterskiej walki naszych pradziadów zebrała się kilka dni wcześniej przed pomnikiem powstańców na cmentarzu w Nieparcie. W uroczystym Apelu Pamięci przypomniano wydarzenia z lat 1918-1919, które zdecydowały o włączeniu terenów Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego. W imieniu uczniów i pracowników szkoły kwiaty na mogile złożyła dyrektor p. Dominika Stróżyk.

Chwała Bohaterom!