Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 było inne niż poprzednie. W dobie pandemii wirusa covid-19 uczniowie klas otrzymali świadectwa ukończenia roku szkolnego lub ukończenia szkoły w mniej oficjalny sposób, jak to było do tej pory.