Zasady naboru do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nieparcie

zał. 1. deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

zał. 2. wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

zał. 3. oświadczenie o wielodzietności

zał. 4. oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka

zał. 5. oświadczenie o zatrudnieniu,gospodarstwie

zał. 6. oświadczenie o kontynuowaniu w przedszkolu rodzeństwa

zał. 7. potwierdzenie wyboru naszego przedszkola

Zasady naboru do kl. I SP

zał. 1. Zgłoszenie do kl. I SP

zał. 2. wniosek do kl. I SP

zał. 3. oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do SP

zał. 4. oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do OP

zał. 5. oświadczenie o miejscu pracy lub gospodarstwie w obwodzie szkoły

zał. 6. oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

zał. 7. potwierdzenie wyboru naszej szkoły