Ograniczenie funkcjonowania szkoły

Od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rozpoczną się zajęcia edukacyjne na odległość. Szczegóły otrzymają Państwo przez dziennik elektroniczny. Proszę o częste zaglądanie do dziennika.